Utan strumpor och skor...

Bredvid Kinda Kanal och sjön Stora Rängen, mitt bland gamla ekar i ett böljande beteslandskap där mängder av växter och djur har sin hemvist ligger Stafsäter inbäddat och inte heller långt från Linköping.

Säteri från 1600-talet

Här på gården bor Johan och Maria tillsammans med sina barn och hundar. Mangårdsbyggnaden är ett säteri byggt under 1600-talets senare hälft. Idag är det ihop med de tillhörande två flyglarna gulmålat. Gårdsmiljön är privat område medans området runt glassfabriken välkomnar gäster.

En naturskön vandring

För dig som gillar naturnära upplevelser har området runt Stafsäter mycket att erbjuda. Vandringsleden Rängen Runt tar dig förbi Stafsäter och runt hela sjön och är 45 kilometer lång. Leden är del av Östgötaledens 140 mil i Östergötland. I och med kollektivtrafiken på östra sidan av sjön går det smidigt att ta sig till och från vandringen och varför inte övernatta i vårt Sjömagasin på din vandring och fortsätta dagen efter?

Stafsäterbadet och sjösystemet med Kinda Kanal kan ta dig vattenvägen till vår gästbrygga. Här kan du lägga till med båt eller kajak och ta promenaden upp till Gårdsbutiken för lite shopping eller glass. Till oss kan du även ta dig lätt med cykel.

Naturen är rik på djur som är roligt att se för både stora och små. Här har du mycket stor chans att se vilda dovhjortar och har du riktig tur så får du också se de vita hjortarna som sticker ut bland de andra. Ett och annat vildsvin kan du också snubbla på i skogen, men de är skygga och håller sig oftast undan.

Eklandskapet

I Eklandskapet kring Stafsäters gård ligger Stafsäters naturreservat. Eklandskapet är en del av norra Europas största ekområde och är även uppmärksammat internationellt. Reservatet domineras av gamla ekar i ett böljande beteslandskap där mängder av växter och djur har sin hemvist. Här bland ekarna kan man få skymt av de vackra vilda vita dovhjortarna och på våren dansar tranorna på fälten. En stor besöksparkering ligger inte långt från Stafsäters gård. Här finns picknickbord och informationsskyltar om reservatet. Varma sommardagar finns möjligheten att kombinera ditt Stafsätersbesök med ett dopp vid badplatsen som ligger cirka 800 m från parkeringen.

De centrala delarna av Eklandskapet ligger kring godsen Brokind, Bjärka-Säby och Sturefors, men går ända fram till utkanten av Linköping.

Gå på tur på vandringsleden – vi utlovar såväl flera naturupplevelser som intressanta upptäckter. Över 1000 olika arter är knutna till de ibland flera hundra år gamla ekarna. Den som har tur kan få syn på dårgräsfjärilar, exoxar och läderbaggar. Eklandskapet är också rikt på fornlämningar från järnåldern. Spåren i form av stensträngar, boplatser, fornåkrar och gravfält är mycket välbevarade.

Allemansrätt och Hemfrid

Allemansrätten innebär i korta drag att alla har rätt att vistas i natur (både allmän och privatägd) men att det ska ske under ansvar. Grundprincipen är att inte störa och inte förstöra. Inte störa djur eller människor och inte förstöra natur eller egendom.

Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten.

Tack för visad hänsyn!

/ Familjen Ekman och hyresgästerna på Stafsäter Egendom